STEFAAN RITS

CONTEMPORARY BELGIAN ARTIST

×

Stefaan Rits - Biografie

Stefaan Rits

Verhaal

Stefaan Rits, geboren te Roeselare in april 1984, groeide op bij zijn ouders en grootmoeder op het familiebedrijf in het West-Vlaamse Moorslede. Zijn inzicht in tekenen werd reeds op jonge leeftijd opgemerkt en dit ontwikkelde hij verder in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) te Roeselare. Verder vervolgde hij zijn opleiding in publiciteitstekenen, leerde het vak van decoratieschilder en behaalde een diploma als restauratieschilder.

In 2009 leerde hij Rachel de Visser kennen waar hij op 17 september 2010 mee huwde. Haar invloed zorgde ervoor dat hij opnieuw ging experimenteren met diverse mediums. Al gauw vestigde Stefaan Rits zichzelf als beeldend kunstenaar en ging op zoek naar een medium en stijl die bij zich past. Na heel wat nazoekwerk lieten invloeden van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars hun sporen na in zijn denken, maar ook in zijn dagelijkse leven ging hij op zoek naar rakende ervaringen.

 

Een keerpunt

Een keerpunt kwam in het najaar van 2016 wanneer Stefaan Rits de bevestiging had gekregen waarom hij de wereld zo anders ervaarde dan de rest de mensen, waarom hij moeite had om anderen te begrijpen, waarom hij zo’n rationeel denker is, waarom hij zoveel interesses heeft, waarom hij zoveel creatiever is dan de meerderheid…

“Aan ieder kunstenaar is een hoek af” beweert men wel vaak. Wel, bij deze kunstenaar ligt het niet anders. Reeds op kinderleeftijd werd hij vastgesteld met een vorm van autisme, maar dit werd zijn leven lang verdrongen. Later kreeg hij de diagnose van ADHD, maar veel vragen over problemen die hij in zijn leven ervaarde bleven onbeantwoord.

Na jarenlang worstelen met zichzelf en zijn omgeving ging hij opnieuw op zoek naar antwoorden. Onderzoek en diagnoses namen bijna een jaar tijd in beslag, waarna hij de diagnose “Asperger (ASS) – ADHD” toegeschreven kreeg. Alle puzzelstukjes leken samen te vallen!

 

Invloed in zijn werk

Wat betekende dit alles voor hem? Hij vertelt zelf:
“Eerst voelde ik mij in een hokje geplaatst en gelabeld, naakt gezet, alsof alles van mijn persoonlijkheid in een boek stond voorgeschreven. Daarna voelde het als een openbaring, ik hoefde niet meer te ‘doen alsof’ om erbij te horen maar zag in dat ik ondanks al mijn beperkingen ook bekwaamheden had die velen niet, of in mindere mate blijken te hebben.”

Zo kwam zijn identiteit tot stand, en ook zijn werk kreeg identiteit. Zijn kijk op het leven begon een belangrijke positie aan te nemen in het tot stand komen van zijn werk. Het leven met zijn sociale knelpunten alsook de band met de natuur en dieren spelen dan ook verder een grote rol in de verschillende thema’s die hij heden uitwerkt.

 

Aanpak en werkwijze

Zoals reeds genoemd heeft Stefaan Rits vele uiteenlopende interesses. Deze werkt hij uit in thema’s. Na een grondige voorstudie en schetsen komt hij tot conclusievorming, vaak heel doordacht, maar met genoeg ruimte om nog over na te denken. Om deze hele procedure te zien verlopen startte hij met het schrijven van een projectblog. Op dit blog laat hij stap voor stap zien hoe hij tot bepaalde ideeën komt of waar hij mee bezig is. Met het geschikte medium (olieverf, acrylverf, grafiet, aquarel, …) op de gepaste drager (doek, hout, verschillende soorten papier, …) weet hij zich te uiten in een natuurgetrouwe figuratieve stijl met een eerder sober of zacht kleurenpallet. Stefaan Rits werkt met een goed begrip van dieptezicht waardoor vele van zijn grotere werken een heel ruimtelijke indruk nalaten, alsof men in het werk zou kunnen stappen. Daarnaast zijn de meeste taferelen genomen uit zijn verbeelding, soms met fragmenten uit knipsels van afbeeldingen of schetsen die vervolgens zijn samengevoegd tot een geheel.

 

Werk in opdracht

Op een leeftijd van 16 tot 19 jaar tekende Stefaan Rits nu en dan eens portretten van foto’s of van mensen die hij ontmoette in een rustig pub. Na die jaren kwam er van natuurgetrouw tekenen niet veel meer in huis, enkel nog wat schetsen waar hij de tijd kon mee doden. Eind 2017 tekende hij enkele levendige portretten in grafiet van hun eigen huisdieren. Rachel, zijn vrouw was volledig in de wolken toen ze zag hoe levendig hun honden geportretteerd waren. Velen zagen de tekening en er kwam vraag naar meer. Dit werd een mooie aanvulling om zich voltijds, en zonder al te veel afleiding te kunnen gaan richten op de kunst.

 

Opleiding

Beeldende kunst - SASK Roeselare
Restauratietechnieken - Vormingsinstituut Kortrijk
Publiciteitsgrafiek - Schilder - Koninklijk Atheneum Roeselare

 

Portfolio

zie EXPOSITIES

 

Stefaan Rits is betrokken bij:

Art-Illustria VZW
Lid
illustria.be

VZW De Ladder
Lid
deladder.juprosa.be

Vlaams Cultuurnet
Founder
vlaamscultuurnet.be