THE ART OF PAINTING

BIO


[NL] Je wordt niet zomaar artistiek of creatief begaafd, als kunstenaar ben je gewoon geboren.

[EN] You can't just become artistic or creative minded, you are just born as an artist.

STEFAAN RITS - BIOGRAFIE

- Geboren in 1984 te Roeselare en opgegroeid bij zijn ouders en grootmoeder op de boerderij in het West-Vlaamse Moorslede, ver van de kunstwereld vandaan.


Toch zat tekenen hem van kindsaf in de vingers. Inzicht in perspectief was reeds vroeg zichtbaar en leerkrachten stonden steeds verbaasd van zijn creatieve talent maar desondanks zou het levenspad voor hem niet onmiddellijk artistieke wendingen gaan nemen.


Zijn middelbare schoolopleiding zou eerst toegewijd zijn aan het leren van het beroep van zijn vader: hij zou tuinbouwer worden, maar na twee jaar werd duidelijk dat hij iets creatievers nodig had. Zijn ouders gingen samen met hem op zoek naar een nieuwe beroepskeuze: Stefaan werd opgeleid als schilder. Die opleiding voltooide hij in 2003 met een specialisatie in schilder- restauratiewerken. Terwijl volgde hij ook beeldende kunsten aan het SASK Roeselare.


In 2006 startte Stefaan aan de bouw van het online cultureel platform "Vlaams Cultuurnet" en gaf artistieke workshops.


Door zijn ervaring in interieurvormgeving werd Stefaan later ook docent kleurenleer en technisch tekenen in de richting van binnenhuisarchitectuur, dit terwijl hij reeds kunstwerken maakte en verkocht, de geboorte van zijn bedrijf RITS-art.


Om meer kennis op te doen over de verscheidenheid aan producten aanvaarde hij vervolgens een job als verkoper in een kunstenaar-speciaalzaak, een hoofdstuk die werd afgesloten met een nasleep van enkele moeilijke jaren.


Kunst werd een tijdlang gestopt, samen met alle andere activiteit. In 2018 nam Stefaan het initiatief om te starten met een schildersbedrijf wat een succes bleek te zijn. In 2020 zette de corona-crisis zijn bedrijf op non-actief waardoor er terug tijd werd genomen voor inspiratie in zijn artistieke werk.STEFAAN RITS - BIOGRAPHY

- Born in 1984 in Roeselare, Belgium after which he grew up in a Flemish village called Moorslede with his parents and grandmother, far away from the world of art.


Either way, drawing was in his blood from childhood on. From very young age he was capable of drawing with perspective and his teachers were astonished by his creative talent. But life wouldn’t give direction to an artistic career immediately.


His middle-school education would be dedicated to learning his father’s profession: being a farmer. But two years later it became clear that Stefaan needed something more creative, so his parents searched together with hem for another education: from then on he would be educated as a painter. Stefaan ended this education with success in 2003 and added a specialization of painter-restaurator. Meanwhile he followed an education in Visual Arts at the academic school of arts SASK.


In 2006 Stefaan started the Belgian cultural platform "Vlaams Cultuurnet (Flemish Culturenet)" and organized artistic workshops.


Because of his experience in interior-design he became a teacher in colour-study and technical drawing in the education of interior architecture. At the same time he already sold his work as an artist and started his company called RITS-art.


To gain more knowledge of all the products available for artists, he later took a job as a salesman in a specialty store for artist-materials. This chapter was sadly ended followed by some difficult years.


Art, together with everything else was stopped. In 2018 Stefaan took the courage to start a new painting company, and it became successful, but in 2020 the corona-crisis forced hem to pause the activities for a while. This was the perfect occasion to get inspiration for new work.


Expositie-, beurs- en project- geschiedenis


2016

'Open Atelierdagen' Art-Studio Brikat - Staden
- Thema: Sociale vraagstelling - Mens & Maatschappij
(Naar aanleiding van "Buren bij kunstenaars")
14-20 oktober


2015

Groepexpo tijdens 'Open Monumentendag' - Moorslede
12-13 september

Kunstroute Moorslede - Atelier Tine Mestdag
21 juni

Old & New - RITS expo
7-8 juni


2014

Lowie Veurne
maart-april


2013

Lowie Veurne
december


2012

Cocoon Brussels EXPO
november

Jaarbeurs Roeselare EXPO
november

Art-Market Nieuwpoort
augustus

A.CityLife Antwerpen
februari

Woonbeurs Mechelen
januari


2011

Cocoon Brussels EXPO
november

Jaarbeurs Roeselare EXPO
november


Copyright RITS-art © / ritsart.be © - Stefaan Rits: Alle rechten voorbehouden